:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

میــروی
و به دیـوانـه های ایـن شهـر یکـی اضـافه میشـود ..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۲۰ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

بـاران
اشـک های زنـی ست پشت پنجـره ی بی کسی اش
که دوستـت دارم را در گـوش مـردی فریــاد میزنـد
و او نمیخـواهدش ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۳ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۲۳:۴۰
خانوم ى ..

مـن عاشقـت شـدم
و همـه چیـز خـراب شـد ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۴ ، ۲۲:۱۷
خانوم ى ..

عشق را جا گذاشتیم
پشت در کافـه هایی که نرفتیم
و حرفهـایی که نزدیم
پشت دوربیـن هایی که سیـب نگفتیم
و عکسهـای دو نفـره ای که نگرفتیم

عشق را جا گذاشتیم
میان خیابـان هایی که در همهمه اش به دنبال یکدیـگر نگشتیم
و دستهـایی که در دست هم نگرفتیم
میان غریبـه هایی که بلند بلند نخندیـدیم
و از دوست داشتنمان جهـان را باخ‍بـر نکردیم

عشق را جا گذاشتیم
لا به لای خطـوط دفتر خاطـراتمان
و رویـاهایی که رویــا باقـی مانـد ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۴ ، ۱۱:۱۷
خانوم ى ..

بعـد از تـو
انچـه از دسـت رفـت
خـودم بـود !


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۴ ، ۰۰:۴۸
خانوم ى ..

خستـه بـود
خستـه از حس دوسـت داشتـن
خستـه از خـودش ٫ زنـدگی

شـال گردنـش را محکـم تر دور گـردنش پیچیـد
تمـام تنـش مثـل دستانـش یـخ زده بـود
زنـدگی اش سـرد ِ سـرد
و جـای خـالی یک نفـر همیشـه و هر جـا حـس میشـد
قـدم میـزد

دستـانش در جیـب مچـاله میشـد
خـودش در نبـودنت ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۰۰:۱۹
خانوم ى ..

چشـم بر هـم زدم
و دیـدم حـوای مـردی دیگـرم
حـواسـم نیسـت !


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۵ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۴ ، ۲۰:۱۴
خانوم ى ..

باید دسـت بکشـم
از تـو
از‌ کسـی که هستـم
از زنـی که بعد رفتنـت دیگـر نمیشنـاسمش !


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۴ ، ۱۹:۰۵
خانوم ى ..

سیـگار
زنـی بـود
که تمـامش کـردی
پـک زدی
و نصفـه رهـایش کـردی ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۴ ، ۰۰:۵۰
خانوم ى ..

گوشه ی کافه ی شلوغ تنها نشسته بود
روی میز پر از فنجون های نصفه و ته سیگار بود
متوجه اطراف نمیشد
انگار اصلا اینجا نبود
گاهی حس میکردم با خودش حرف میزنه
رفتم جلو


_ میتونم بشینم ؟
+ اره راحت باش
_ اولین باره اینجا میبینمت
+ اولین باره میفهمم رفتن یعنی چی
_ دردناکه
+ رفتن کسی که بشه زندگیت
رفتن زندگی از دستت از جلوی چشمات
اره خیلی دردناکه


خیره شد به سیگار لای انگشتاش
ادامه داد


+ خیلی باید بگذره
خیلی باید تو کافه ها بشینم
خیلی باید سیگار بکشم
فراموشی راحت نیست ٫ هست ؟
_ نیست ..
+ پس میبینی
مجبورم
که تنها گوشه ی کافه ها بشینم
که سیگار بکشم
که دود کنم
او را
عشق را
زندگی را ..

.

.

امضــا : خـانـوم ی


۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۴ ، ۰۰:۱۹
خانوم ى ..

مـوهای بلندی که بافتـه شده
و ناخن هایی که اغشته به لاک قرمـز است
لب هایی خوشـرنگ با رژ لب صـورتی
و عطـری که در هـوا پراکنـده شده است ..

صبح به صبح خاطـرات را در گلدان کنار شمعـدانی ها میکارد
و تمـام روز نام تـو را ارام زیر لب زمـزمه میکند

این زن دیـوانه نیست
دلتنــگ است ٫ منتظـر است ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی۱ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۱۶:۰۴
خانوم ى ..

به غمگیـن بودنهـای همیشگـی
به خون دل خوردن ها ٫ عادتـمان دادند

به عشـق های الکی
به اشک ریختـن ها ٫ عادتـمان دادند

به فریـادهای بی صـدا
به بغض کردن ها در نیمـه شب‌ ٫ عادتـمان دادند

به سیـگارهای پشت هم
به انتـظار پشت پنجـره ها ٫ عادتـمان دادند

به رفتنـها به نبودنـها
به اینـگونه زنـدگی ٫ چه ساده عادتـمان دادند ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۱۵:۱۸
خانوم ى ..

عاشـق که بشی همه چیـز خراب میشه
عشـق سراغـاز یه داستان دو نفـره نیست
شروع تنهـاییـه ..

چـون از این به بعـد بـدون اینـکه باشه فقـط حسـش میکنـی
در حقیقـت
تو عاشـق میشـی
عاشـق مـردی که نیسـت !

.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۱۲:۲۳
خانوم ى ..

لبهـایش طعـم انـار بـود
پاییـز را یـادم داد
و رفـت ..


.

.

امضـ‍ـا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۰۸:۲۱
خانوم ى ..

نباید هوا بیشتـر از این سـرد بشه
و تنهـایی هاتو به رخ بکشه
که مچـاله بشی تو خودت
درست مثل لباسایی که توی کمـد مچـاله شده
نباید هوا انقدر دلگیـر باشه
و اشکات لا به لای بـارون پیدا نشه
که مدام از خودت بپرسی کجـای این پاییـز قشنگه ؟

پاییـز اونموقع قشنگـه که بارونی ترین روزش با هم قـدم بزنیم
دستامونو توی دست هم قفـل کنیم و از عشـق حرف بزنیم ..

.

.

امضــا : خـانـوم ی


۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۲۳:۳۶
خانوم ى ..

امـروز از اون روزای قشنـگ پاییـز بود

که هی بـارون میومد

که هوا سرد ُ سردتر میشد

و مجبورت میکرد لباس گرماتو از کمد بیاری بیرون

هر روزتون پـر از این حسـای خـوب


+


عنـوان رو نظرسنجی نوشتم

چون دوست داشتم نظـرتون رو راجع به نوشته هام بـدونم

خوشحـال میشم یه نظـر کلی بدین

مرسی که نوشتـه هامو میخونید :)


۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۲۲:۴۱
خانوم ى ..

من برای اینهـا عاشقـت نشده بودم
عاشقـت نشده بودم
که اینجـا نبـودنت را نفـس بکشم
و عصـرهای پاییـز دست خاطراتمـان را بگیرم و تمام شهـر را به دنبال رد پایـت قـدم بزنم
که در کافـه ها به دنبال قهـوه های سـرد شده ات بگردم
در کوچه ها به دنبال سیـگارهای نصفـه نیمه ات

عاشقـت نشده بودم
که حالا در دریـاها به دنبـال ان زنـی بگردم که در رویـاهایش غـرق شده است ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۳ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۱۲:۳۹
خانوم ى ..

دستهـا با ارزش اند
خیلی بیشتـر از اون چیزی که ما فکر میکنیـم

دستی باید باشه که تو پاییـز بشینه واسه زمستـون برات شال گردن ببافـه
هر موقع دلـت گرفت و اشکات گونه هاتو خیـس کرد یه دستی باید باشه تا به جای دستمـال اشکاتو پـاک کنه
یا وقتی تنهـایی طوری بغلـت کنه که همه ی غصـه هات از یادت بره

یه دستی که دستـاتو بگیره
و عشـق رو تو قشنـگ ترین روز پاییـز بهـت هدیـه بده ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۰۰:۲۸
خانوم ى ..

دلم گرفتـه
قدر اسمـون این شهـر
این شهـری که مال من و تو نیـست
همین شهـری که هیـچ جاش از تـو خاطـره ندارم
مگه غـربت همیـن نیست ؟
دلم تنگـه
واسه تـو
واسه خاطـره هامون

حالا غریـب ترینم

غریـب تو این شهـر
غریبـه واسه تـو ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۳ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۰۰:۱۰
خانوم ى ..

تنهـایی
همان زنـی ست که گوشه ی تقویـم بی ابـان به دنبال روز رفتنـت میگردد
همان زنـی که تمام روزهای بارانـیِ پاییـز کوچه پس کوچه های شهر را به دنبـالت میگردد ..
تنهـایی
نام دیگر همان زنـی ست
که زنـده نیست و زنـدگی میکند ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۵ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۴ ، ۲۱:۵۶
خانوم ى ..

من در خـودم تمـام شـدم
و تمـام شـدن یک زن را هیچـکس نمی بینـد !


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۴ ، ۰۰:۰۳
خانوم ى ..