:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

میــروی
و به دیـوانـه های ایـن شهـر یکـی اضـافه میشـود ..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۶ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

برایـش فـرقی‌ نداشـت
انچـه شکسـت
قلـب مـن بـود
یا لیـوان روی میـز ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۶ موافقین ۵ مخالفین ۱ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۲۱:۳۹
خانوم ى ..

همـه جـا را گشتـم
تـــو
هیـچ کجـای زنـدگی ام نبـودی ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۲ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۰۱:۱۵
خانوم ى ..

من فقط فکر میکردم دوستم داری
مثل همه ی عاشقا دستمو میگیری و همه جای شهرو با من قدم میزنی
منو میبری پارک ٫ سینما ٫ شهربازی ٫ کافه ٫ رستوران ...
هر گوشه ی شهر واسم خاطره میسازی
و تمام منو برای خودت میکنی
در اغوشم میگیری و از عشق حرف میزنی
رو به روم میشینی و تا نیمه های شب نگام میکنی
من اینجوری فکر میکردم
نمیدونستم میذاری میری
و با رفتنت همه ی رویاهام
و چیزی که از تو توی ذهنم ساختمو
خراب میکنی ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۰۱:۱۳
خانوم ى ..

وابستـه میشویم
و این اشتبـاه ترین اشتبـاه جهـان است
وابستـه به ادمهـایی که هیچ کجای زندگیـمان نیستند
اما تا همیشه ردی از انها در زندگیـمان بـاقی می ماند
و لحظـه ای که با شنیدن صدایی اشنا سرمان را برمیگـردانیم
یا با دیدن چهـره ای اشنـا گذشتـه مان را زیر و رو میکنیم
همان لحظـه ایست که ناگهـان زنـدگی روی سـرمان اوار میشـود ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۰۱:۱۰
خانوم ى ..

انتـظار برگشت کسی را میکشم که تا کنـون نیـامده
و دلتنـگ ان مردی هستم که هرگـز کنار من قـدم نزده
در خانه به دنبال یـادگاری هایی ام که جـا نگذاشته
یا عطـری که در خانه باقـی نمانده

من احمـق ترین زن جهــانم
کسی که نبـودنت رو بــاور نـداره ..


.

.

امضــا : خـانـوم ی۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۰۱:۰۵
خانوم ى ..

انـکه زیـر پا میگـذاری اش
رد میشــوی
و میروی
منـم

!


.

.

امضــا : خـانـوم ی


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۰۰:۵۹
خانوم ى ..