:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

میــروی
و به دیـوانـه های ایـن شهـر یکـی اضـافه میشـود ..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۶ مطلب با موضوع «دیـالـوگ» ثبت شده است

_ بـرمیگـرده ؟


+ نــــه


_ پس چـرا هنـوز منتظـرشى ؟


+ چـون تنهـا کاریـه که میتـونـم بکنـم !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۰۳
خانوم ى ..

_ چــرا ؟

+ چـرا چـى ؟؟

_ چشمـات یـه چیـز میـگه ولـى حـرفات یـه چیـز دیـگه ست ! چــرا ؟

+ اینطـور نیست ..

_ دیـگه حـرفات به دردم نمیخـورن !

هیـــس ..

بـذار چشمـات حـرف بزنـن !

.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۳۶
خانوم ى ..

_ دارى به چـى فکـر میکنـى ؟


+ به چیـزایـى که نـدارم !


_ مثـلا ؟


+ کسـى که واسـم نـامه بنـویسـه

کسـى که جـایى منتظــــرم باشــه

کسـى که منـو بفهمـه

کسـى که الان باشـه !


میفهمـى چـى میگـم ؟

.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۵۶
خانوم ى ..

_ چیـکار میکنـى انقـدر خستـه اى ؟


+ فکـــر !


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۵۸
خانوم ى ..

_ میشـه یه تـاکسـى بـرام بگیـرى ؟


+ کجـا میخــواى بـرى ؟


_ مقصـدش مهـم نیسـت

هـر چـى دورتـر بهتـر ..


+ خـوبـى ؟


_ میشـه به اسمـون بگـى ببـاره ؟

چشـمام خیلـى خستـه ست !


پ.ن : لبخنـد هاى احمقـانه ى زورکـى .. خـوبـم گفتـن هاى الکـى ..

.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۴۳
خانوم ى ..

_ متـاسفـم !

+ واسـه چـى ؟

_ واسـه عشـق
که بـه دست ادمـایـى مثـل تـو به بـازى گرفتـه میشـه ..

.
.

امضـــا : خـانـوم ى

۱ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۴ ، ۱۹:۵۷
خانوم ى ..