:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

میــروی
و به دیـوانـه های ایـن شهـر یکـی اضـافه میشـود ..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۳ مطلب با موضوع «روزنـوشـت» ثبت شده است

امـروز از اون روزای قشنـگ پاییـز بود

که هی بـارون میومد

که هوا سرد ُ سردتر میشد

و مجبورت میکرد لباس گرماتو از کمد بیاری بیرون

هر روزتون پـر از این حسـای خـوب


+


عنـوان رو نظرسنجی نوشتم

چون دوست داشتم نظـرتون رو راجع به نوشته هام بـدونم

خوشحـال میشم یه نظـر کلی بدین

مرسی که نوشتـه هامو میخونید :)


۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۲۲:۴۱
خانوم ى ..

تـوى یه دنیـاى رنـگى زنـدگى کـردن خیلـى قشنگتــر از یه دنیـاى بیـــرنـگه !

قهــوه ى تلــخ تلــخ خیلـى خوشمـزه تـر از یه قهـوه ى بى مـزه سـت !

احسـاس تنفـر یا عشـق خیلـى بهتـر از بى تفـاوتیـه !


+


بى تفـاوتى ُ بى حسـى اصـلا خـوب نیسـت

جـایى که من الان هستـم همه چـى بیـرنـگه

فـروکش کـردن یه عالمـه احسـاس ..


همـه چـى خیلـى درهـم شـد

یه دفعـه همـه ى ادمـاى اطـرافـم عـوض شـدن !

گـریه کـردن خیلـى بهتـر و راحـت تر از بغـض کـردنـه ( دختـرا خیلـى خـوب اینـو میفهمـن .. )

امـا خـب بى حسـى حتـى اجـازه ى گـریه هم بهـت نمیـده !

اونقـدر که هـر لحظـه احـساس خفگـى میکنـى ُ کارى نمیتـونى بکنـى ..


یه ادم کامـلا بى تفـاوت شـدم

ادمـى که دیـگه بـارون بیـاد یا نـه فـرقى به حـالش نمیکنـه

ادمـى که به زودى بایـد بـره اما موقـع بستـن چمـدونـش دلـش نمیگیـره

ادمـى که ..


تمـام حـس هاى خـوب ٰ بـد رو داشتـه باشیـد

امـا بـى حـس و بـى تفـاوت نباشیـد

هیـچوقـت ..


.

.

امضـــا : خـانـوم ى


۳ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۰۲:۲۵
خانوم ى ..

حـوصله ى اثبـات حـرفام به بقیـه رو نـدارم

اینـکه بشینـم دو ساعـت حـرف بزنـم و دلیـل بیـارم

اخـر روى حـرفشـون باشـن و فکـر کنـن فقـط اونـان که درسـت میگـن


خـوشـم نمیـاد از اونـایـى که نقـاب ادمـاى خـوب رو به چهـره شون میزنـن

و فقـط ادعـاى خـوب بـودن دارن

از اونـایـى که فکـر میکنـن بهتـریـنن و هیچکـس رو قبـول نـدارن


نمیـدونم چـرا ادمـا نمیخـوان خـودشـون باشـن ..


.
.
امضـــا : خـانـوم ى

۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۱۴
خانوم ى ..