:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

خـط خـطـى هـاى خـانـوم ى

:) مــو فــرفـــرى

میــروی
و به دیـوانـه های ایـن شهـر یکـی اضـافه میشـود ..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۲ مطلب با موضوع «پاراگـراف» ثبت شده است

زنـدگـى مـزه ى گسـى دارد

دسـت کـم زنـدگـى مـن ایـن بـود ..


[ محسـن امیـرى مقـدم ]


۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۰۳
خانوم ى ..

چـرا همیشـه یـک جـاى زنـدگى گنـدیـده است
و
کـارى هـم نمیشـود کــرد ؟

[ فـریـدون سـه پسـر داشــت _ عبـاس معـروفـى ]


۳ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۵۰
خانوم ى ..